Trappene knirker.  

Det er ikke så rart, for her er det ikke gjort noe med trappene siden 1797.