HVOR?
  • Kommune: Alta
  • Lengde: 20-30 km
  • Tidsbruk: 2-3 timer
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Slik kommer du dit

Fra Øvre Alta bru>Følg veien over elva og ta til høyre og inn gamleveien til Jordfallet. Her tar stien av like innenfor bebyggelsen og inn langs kanten av et jorde.

Endepunkt

Ruta kan sykles som en rundtur.

Terreng

Stien går langs Altaelva i blandingsskog, morenemateriale og elveavsetninger danner underlaget for stiene med vekslende overdekning av lyng/mose og gress. Enkelte partier(østsiden av Jorra) er steinete og teknisk krevende å sykle.

Rutebeskrivelse

Stien følger over Jordfallet og ned en kjerrevei til Flomfaret. En annen variant er å følge elva fra Jordfallet. Stien følger elva til Stengelsen, men tar her litt opp i skogen til Sorrisniva. Herifra og ned følges Offroadfinnmark-traseen med mange muligheter for ulike varianter.Bruk GPSspor eller vedlagte kart for f;lge traseen.

GPS