Alta har de siste årene opplevd en enorm økning i interessen for stisykling. Syklingen foregår hovedsakelig i det eksisterende stinettet, som også brukes av andre friluftsfolk. Men økt bruk gir økt slitasje, enten det er gående eller syklende som står for bruken. Nå tar sykkelmiljøet i Altaområdet grep for å ta vare på stiene. 

– Vi har arvet mange flotte stier. At stiene brukes er viktig for folkehelse og trivsel, men en del steder overgår bruken det stiene tåler. Derfor er det et presserende behov for å utvikle bærekraftige stier, reparere gamle, flytte traseer, merke om og frede stier som ikke tåler den økte bruken. Her vil god planlegging og koordinering være et viktig bidrag, sier Bjørn Michaelsen ved Alta Folkehøgskole, som er en av initiativtakerne til stifondet.