I en pressemelding forrige uke skriver UCI at å senke grensa for tillatt testosteronnivå, vil gjøre at UCI i tråd med samfunnsutviklingen ellers, kan vurdere å la flere utøvere få konkurrere og samtidig sikre rettferdig konkurranse på like vilkår for kvinnene. 

Utforsyklisten Kate Weatherly fra New Zealand, som er en av de mest profilerte trans-utøverne i terrengsykling, er positiv til UCIs foreslåtte endringer. 

Annonse

– Jeg tror, som jeg også har sagt i tidligere intervjuer og debatter, at den tidligere testosterongrensen var for høy. De fleste kvinnelige trans-utøverne har testosteronnivåer på 0.5 til 2.5 n/mol, og 10n/mol er vesentlig høyere enn det. 5n/mol er fortsatt et høyt nivå, men det er et steg i riktig retning. For meg er dette ikke relevant uansett, siden jeg har gjennomført testosteron-blokkering og normalt ligger på rundt 0.4n/mol, som er langt under grensen, sier Weatherly til Pinkbike.  

Trans-utøvere i dameklassen er et kontroversielt tema. Weatherly er en kontroversiell utøver. Hun konkurrerte som mann fram til sesongen 2018, da under navnet Anton, og var en middels god utøver. Etter at hun gikk over til dameklassen har hun dominert sporten. Weatherly har tatt testosteron-blokkere i over tre år, og fikk tillatelse til å konkurrere i dameklassen 12 måneder etter at hun hadde gjennomført kjønnsskiftet. Samtidig er det flere av hennes konkurrenter som trekker fram at 22-åringen likevel har hatt fordel av å ha trent som mann, med mannlig muskelmasse og beintetthet. 

Kan gjelde fra 2020
Forslaget er ikke vedtatt. Det skal nå oversendes til UCIs Management Committee med mål om at endringene trer i kraft for sesongen 2020. Hvis godkjent må UCI da justere sitt regelverk i henhold til de nye retningslinjene. 

Denne uttalelsen kom etter at UCI var i møter med flere internasjonale idrettsforbund i Lausanne i Sveits for å diskutere trans-utøveres rett til å konkurrere i idrett. Målet for samlingen var at de ulike forbundene skulle utarbeide sine egne regler for deltakelse, og etablere et medisinsk og vitenskapelig nettverk som skal jobbe for å promotere forskning rundt trans-utøvere og idrett.  

Tidligere i høst møttes eksperter fra flere relevant felt, representanter fra den internasjonale Para-Olympiske komiteen, det internasjonale tennisforbundet, det internasjonale ro-forbundet, det internasjonale golf-forbundet og det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) med representanter for både mannlige, kvinnelige og trans-utøvere. 

Etter en dag med møter hadde IAAF-gruppen blitt enige om følgende uttalelse: 
- Det er viktig at kvinnelige utøvere får konkurrere på rettferdige premisser
- Å inkludere kvinnelige trans-utøvere må gjøres etter relevante krav slik at det ikke skaper urimelig urettferdighet
- Regler for å inkludere trans-utøvere må være spesifikke for hver idrett og fastsatt av relevante internasjonale forbund
- Testosteron er kjent som den viktigste faktoren for forskjellen på prestasjonsnivået mellom kvinner og menn, og det er akseptabelt å bruke serum testosteron-verdier for å skille mellom mannlige og kvinnelige utøvere
- Dersom et forbund vedtar å bruke serum-testosteron til dette, bør det etableres en fast grense på 5n/mol for kvinner
- Det må forskes mer på dette området, og idrettsforbundene bør oppmuntre til slik forskning 

Her kan du lese hele møterapporten til IAAF 

UCI er enig i utøvernes konklusjon, der også trans-utøvere var representert. Konklusjonen sier spesifikt at dersom et forbund velger å bruke serum-testosteron for å skille mellom mannlige og kvinnelige utøvere, bør maksimumsgrensa for testosteron være 5n/mol for kvinner.