HVOR?
  • Kommune: Grimstad
  • Lengde: 10-20 km
  • Tidsbruk: 1-2 timer
  • Vanskelighetsgrad: 2. litt krevende

Slik kommer du dit

Ta av Rv420 mot Fevik Stadion rett etter Strand hotell (når du kommer vestfra)

Endepunkt

Samme som start.

Terreng

Vekslende sti og vei. Korte etapper av hver del.

Rutebeskrivelse

En terrengifisert versjon av Dag Ottos "På sommerhjul i Grimstad". Alltid den første turen jeg tar på sommeren for å få den gode feriefølelsen på Sørlandet. Også finn på våren da det blir tidlig snøbart.Her er vanskelig å finne lange stipartier, men denne turen nøster sammen noen av de beste partiene i området.