Alta har de siste årene opplevd en enorm økning i interessen for stisykling. Syklingen foregår hovedsakelig i det eksisterende stinettet, som også brukes av andre friluftsfolk. Men økt bruk gir økt slitasje, enten det er gående eller syklende som står for bruken. Nå tar sykkelmiljøet i Altaområdet grep for å ta vare på stiene. – Vi har arvet mange flotte stier. At stiene brukes er viktig for folkehelse og trivsel, men en del steder overgår bruken det stiene tåler. Derfor er det et presserende behov for å utvikle bærekraftige stier, reparere gamle, flytte traseer, merke om og frede stier som ikke tåler den økte bruken. Her vil god planlegging og koordinering være et viktig bidrag, sier Bjørn Michaelsen ved Alta Folkehøgskole, som er en av initiativtakerne til stifondet. Les også: Sykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter Syklistene går foranDeltakerne på stisykkelfestivalen No Limits 2018, som ble arrangert helga 22. til 24. juni av Alta Folkehøgskole og Halddetoppen Telemarkslaug i samarbeid med turoperatøren GLØD Explorer, var de første til å bidra i fondet. En del av deltakeravgiften på årets festival gikk nemlig til det nyetablerte Alta Stifond, og deltakerne på festivalen fikk et klistremerke til å sette på sykkelen som viser at de har bidratt til fondet. Saken fortsetter under Deltakerne på No Limits fikk et klistremerke som viser at de bidrar til bærekraftige stier i Alta. Foto: Bjørn MichaelsenMå vise ansvarMichaelsen håper nå at andre arrangement, idrettslag, turlag, rittarrangører og andre aktører vil følge No Limits eksempel og bidra til fondet. – Det er viktig at vi synliggjør at vi er vårt ansvar bevisst, sammen med grunneiere, kommunen og andre relevante aktører. Derfor tror vi at et stifond som grasrota har et eierforhold til, kan bidra med handlingskraft som vil gagne alle som sykler eller går, sier han. Les også: Etablerer kompetansebase for terrengsykling  Skal bli en ressurs for friluftslivetPå sikt håper Michaelsen at fondet kan få en permanent organisasjon, slik at det blir både kontinuitet og framdrift, og at fondet også kan være en ressurs for friluftsmiljøet. – Drømmen er at det etableres en koordinert organisasjon med en prosjektleder i spissen som hjelper alle aktører med å planlegge og koordinere. Det vil redusere risikoen for at ildsjeler brenner ut, og sikre at dugnadsinnsatsen holdes i hevd på en bærekraftig måte.  Syklistene tar ansvar og etablerer et eget stifond i Alta. Foto: Bjørn Michaelsen