Dette er et tema vi nok aldri blir kvitt. Hos oss gjelder det tidvis bruk av kommunens lysløyper (spesielt i perioden oktober til desember). Det er ALDRI konflikt med skiløpere (de få ukene med skiføre holder vi oss unna), konfliktpotensialet er kun mellom et fåtall syklister, turgåere og joggere.
At syklister uansett må vise hensyn yil andre brukere av marka tar jeg som en selvfølge,

Etter et par mailer har jeg nå endelig fått et svar. Tar gjerne imot kommentarer på konklusjonen;

Forhold til friluftsloven
Syklister og andre brukere av lysløypa hevder ”allemannsretten” i forhold til friluftsloven når de bruker lysløypa, noe jeg mener er uriktig. Friluftsloven som regulerer ”allemannsretten” gjelder kun i utmark. Lysløypa er å regne som et idrettsanlegg for skigåing, jogging og turgåing. Idrettsanlegget ligger riktignok i utmark og er åpent for allmennheten, men kun for å bedrive den idrettsaktiviteten den er bygd for.

Når det gjelder sykling i utmark, er dette regulert i friluftsloven. I utgangspunktet er det lov å sykle der du har lov å gå. Dette gjelder tursykling i forbindelse med friluftliv. Når det gjelder terrengsykling, ”down hill” sykling og andre typer sykling som går inn under mer idrettsaktiviteter, er det nok ikke friluftslovens intensjon å regne dette inn under dette lovverket. Friluftslover regulerer friluftslivet ikke idretten. Slike idretter har sine egne idrettsanlegg hvor denne aktiviteten skal utfres. Det kan selvfølgelig være vanskelig å sette en grense mellom hva som er friluftliv og hva som er idrett, men uansett må syklister vise ekstrem varsomhet fordi andre brukere ikke forventer at det skal komme en syklist farende i full fart på stier og lignende i skog og mark. Når folk blir skremt har de lett for å reagere voldsomt.

Konklusjon
Slik Sarpsborg kommune har vurdert friluftsloven, er det ikke lov å sykle i lysløypa. I selve lysløypa gjelder ikke friluftsloven fordi dette er et idrettsanlegg.