Har du et par Tecton eller Vipec Evo frembindinger til overs? Tecton må være 18/19 eller nyere.

Komplett binding er aktuelt om prisen er rett.

Arne