Ser at flere toppsyklister eks: Nibali, Roglic, Yates bruker lavere felg foran. ENVE kjører konsekvent på dette. Regner med at dette går på aerofordeler men er usikker på om det har betydning i praksis med aero bak. Ser en absolutt fordel med lavt foran på grunn av varierende sidevind.
Har lav/høy noe for seg for oss vanlige amatører/mosjonister?
_________________________
http://www.lillehammerck.no/