Null stress - sett opp uten guffe først og sprøyte guffe gjennom ventilen (ta ut kjernen først) mindre gris før dekket popper på ICON_WINK