Hei.

Skal sykle Sandefjord - Os. Starter i morgen, overnatter på Geilo.
Er trygg på veivalget fra Sandefjord til Geilo, men mer usikker på alternativene fra Geilo til Os.
Er det best å sykle til Voss - Vaksdal (mye E16) eller er det bedre med Granvin-Norheimsund- Tysse (mye riksveg 7)?

Har i utgangspunktet tenkt alt. 2, men tenkte kanskje noen andre var mer kjent i området enn meg..