Har ikke peil på el på sti, men sykler Bullitt lastesykkel med 350W og har aldri tenkt at det er for lite. Stort sett går motoren på mellom 20-50% effekt. Bakker er som regel mer et spørsmål om riktig gir og kadens, enn om effekt. Går greit med samboer og barn oppi, tilsammen 180 kg sykkel og kjøtt.

Legg penga i et godt batteri.
_________________________
Medlem av NOTS