Da er alt klart etter stibygging, facebook-"diskusjoner", produsert promo-materiell for NOTS, satt opp stand på Skullerud og gjort sykkel klar for én morsom runde. Alltid gøy å sykle på sti man har vært med å bygge.

Mange partier av løypa er forsterket, tilrettelagt eller bygget av NOTS Oslo og omegn. Kom innom standen vår og si hva du mener. Om noen har lyst til å støtte oss, kan dere gi bidrag på Vipps 13077. Stibygging og vedlikehold er et evighetsprosjekt.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.