Du skal få en omregistreringskode av den du har kjøpt billetten av.
Koden brukes i det vanlige registreringsløpet, slik at startavg. ikke belastes.