Er du proff er alt innafor alltid, de er utenfor stilpolititets jurisdiksjon uansett.
_________________________
Apatien i samfunnet er økende, og ingen bryr seg.