Personlig mener jeg stilen i feltet aldri har vært bedre.
_________________________
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers