På Birken siden står det oppgitt 60 km for seeding? Betyr det 2 runder for seeding til Birken?
_________________________
I have the power.