Ser det blir start på Skullerud, ikke Grønmo.

Skullerud gir vel muligheter for omtrent samme løypeprofil som tidligere år. Men man kunne også tenkt seg at løypa ble lagt i retning Sandbakken. Lenger vekk fra folk og kanskje mindre konflikt i etterkant enn med stiene i Trulseland og på Bukkeberget.