En av de første gjennomkjøringene av den nye blåløypa i Aron i dag.
Vinkelen ble ikke helt optimal, men man får da sett hvordan løypa ser ut.


https://vimeo.com/67950925


2017 Santa Cruz Hightower CS 29"