Fin video!
_________________________

Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo