Utrolig bra Olav. Både stier og film.
_________________________
mvh
Nils