Rått Guttorm. Det var bratt! Jeg blir med neste gang, uten tvil. For noen omgivelser.
_________________________
mvh
Nils