legge ut film fra geitfjellet når jeg mangler bakdemper, blir syk av å se på, syk..
får ab"sti"nenser..