Er dette gode dempere og kan settes opp bra for barn/ungdom? Er vekta bra på disse?