Fant to Clarks M2 bremsehendler, begge høyre, i boden. Ser nye ut.
Gis bort til noen som kan bruke dem.