Støtdemperne på sykkelen er til for å brukes. Dempergaffel og bakdemper bidrar til økt komfort, økt fremkommelighet, bedre grep og lavere rullemotstand i terrenget. 

– Hvis vi stiller dem inn riktig kan vi få mye hjelp av demperne i form av framdrift i terrenget, sier Terrengsykkels Øyvind Aas. 

Han er av den klare oppfatning av at fulldempede sykler er veien å gå for de aller fleste terrengsykkelritt og for terrengsykling forøvrig. En dempergaffel er nærmest et «must». Men om sykkelens dempere ikke er stilt inn som den skal, er den heller ikke verdt pengene du betalte for den. Den vil ikke fungere så bra som den kan. Derfor er det viktig at du får stilt inn demperne skikkelig, slik at du får maksimalt ut av potensialet.

Dempere på rittsykler krever at du setter dem opp med riktig lufttrykk for at de skal fungere best mulig. Målet med demperjusteringene er å sikre at hjulene følger underlaget så godt som mulig hele veien, både i lav fart og i høy fart, så vi alltid beholder kontakten med stien. Det gir oss både bedre framdrift og kontroll. 

For å justere demperne trenger du en demperpumpe. 

Ta utgangspunkt i anbefalt lufttrykk som står skrevet på gaffelen, eller i gaffelens brukermanual for gaffelen. For bakdemperen kan ikke demperprodusenten anbefale noe trykk, da sykkelens rammekonstruksjon vil påvirke hvilket lufttrykk som er ideelt for sykkelen. Ledd og linker mellom bakhjulet og demperen vil påvirke utvekslingen av vandringen i demperen og dermed også hva som er riktig lufttrykk. 

Justering av dempergaffelen

  1. Bruk strikken på gaffelen (fest evt. på en strips) for å måle hvor mye demperen synker sammen med din kroppsvekt på sykkelen. 
  2. På en rittsykkel er det vanlig å ta utgangspunkt i at det skal være cirka 20% sægg/sig. 
  3. De fleste dempere har ett luftkammer, som sitter på venstre bein. 
  4. Skru på demperpumpen. Sjekk trykket.
  5. Huskeregel for trykk er: Cirka samme psi som kilo kroppsvekt. Test alltid trykket på gaffelen etterpå og juster. 
  6. Trykk inn knappen for demperpumpen for å slippe ut luft til ønsket trykk, eller pump inn luft for å øke trykket. 

Justering av bakdemperen

  1. Her er det ikke mulig for produsenten å angi et anbefalt lufttrykk. 
  2. Vi begynner med å prøve ut 150 psi. 
  3. Test hvor høyt strikken går med kroppsvekt på setet. Også bak ønsker vi at sig skal være rundt 20%. 
  4. Test sykkelen når rett trykk er funnet og gjør finjusteringer utifra hvordan sykkelen fungerte.

Justering av returinnstillinger

Etter at lufttrykket er justert korrekt må vi justere returinnstillingen, altså hvor mye motstand det er i demperen når den skal komme tilbake i posisjon. 

På bakdemperen sitter det et hjul vi vrir på. Stram til for å gi mer motstand og treigere retur, eller løsne opp for å gi raskere retur. 

Foran sitter dette hjulet nede under gaffelen. 

Det enkleste er å begynne med null returdemping, og skru opp ett og ett hakk. 

Ta en testtur og juster etter sykkelens respons. 

Hvor mye motstand man ønsker er en personlig preferanse, men hvis det er for lite returdemping, vil gaffelen og bakdemperen sprette mye. Da oppnår vi ikke det vi ønsker med demperne, hjulene vil ikke følge underlaget. 

Har vi for mye motstand på, vil ikke demperen rekke å komme seg tilbake til utgangspunktet før et nytt slag. Kommer det mange slag etter hverandre vil den da «låse» seg i sammensunket posisjon, og du vil ikke få en opplevelse av demping. 

Se alle episodene av Rittklar her.

RITTKLAR

Det er mye tid og frustrasjon å spare i forkant av, under og etter konkurranser. Rittklar gir råd til ambisiøse syklister, enten de er nybegynnere eller på elitenivå. Serien tar for seg temaer som trening, teknikk, reparasjoner og forberedelser til ritt.