I Terrengsykkel-serien Rittklar går programleder Øyvind Aas strategisk til verks for å få svar på om det i det hele tatt er noe å vinne med lett sykkel, kontra en som er tung. En Birk Attack blir rigget med et ekstra 3,5 kilo bly festet lavt og midt på sykkelen. Den samme sykkelen blir så testet under samme vilkår og samme runde i naturlig figur (10,5 kg).

Spørsmålet om hvor mye tid du sparer på å ha lettere sykkel er like gammelt som sykkelen. Her går vi tilnærmet vitenskapelig til verks når vi forsøker å finne ut hvor mye tid vi kan spare på å ha lettere sykkel.