Lysstyrker du bare for 7-8 år siden måtte se langt etter selv i dyre lykter med store batterier, kommer nå rett ut av små, kompakte lykter som er mindre enn holkene på sykkelen. Moderne LED-teknologi gjør også at disse sykkellyktene har relativt god batterivarighet og at de kan lades fullt opp i løpet av en halv arbeidsdag. Les også testene våre av dyrere og kraftigere lykter. Orienteringslyktene som ble brukt til nattorientering i stupmørke til langt inn i gjeldende årtusen kunne skilte med mindre enn halvparten av lysstyrken målt i lumen LED-lyktene i denne testen byr på. Under testingen av disse lyktene erfarte vi at grussykling helt uten streiflys fra by eller måne, fungerer helt fint med en av disse på styret. Du kan til og med unne deg å skru ned på styrken i partier der du ikke sykler så fort, slik at du sikrer deg batteritid til å skru på fullt i utforbakkene.Er du på utkikk etter hodelykt har Utemagasinet testet 8 slike. Skal du bruke disse lyktene i trafikken og til sykling langs veier der du møter andre på sykkel, biler og personer til fots bør du montere lykten slik at den peker nedover mot bakken og ikke blender dem som kommer i mot. Du kan også gå ned på styrken på strekninger med trafikk.Vi har i denne testen syklet med alle lyktene både på grus, i terrenget og på veien. Vi har trykket på knappene med tjukke vinterhansker og følt på hvordan lyktene fungerer i situasjoner der de skal brukes.Les Landeveis tester av allsidige grussykler, vinterklær og blandeveissykler. Vi har i tillegg tatt bilder av lyktenes lys i en mørk garasje slik at du kan sammenligne styrke og fasong på lyktenes lyskjegler. Vi har ikke fått etterprøvd lyktens batterilevetid. Vi har derfor oppgitt hva produsenten sier er brukstid på full styrke. Vær obs på at batteriene vil vare en del kortere i kaldt vær.