Lysstyrker du bare for 7-8 år siden måtte se langt etter selv i dyre lykter med store batterier, kommer nå rett ut av små, kompakte lykter som er mindre enn holkene på sykkelen. Moderne LED-teknologi gjør også at disse sykkellyktene har relativt god batterivarighet og at de kan lades fullt opp i løpet av en halv arbeidsdag.