Det er en rekke elegante tryninger beskrevet på siden deres. Men er de somtryner klar over at en alminnelig reise- og fritidsforsikring (for eksempelden fra Europeiske reiseforsikring), dekker mye av skadene?

Skader på deg selv (legeutgifter, medisiner m.m.) og klærne dine dekkesuansett hvor skaden skjedde. Skader på sykkelen dekkes hvis uhellet skjeddeutenfor hjemstedskommunen.

Tryner oslogutter og -jenter på Bærumssiden avNordmarka, så dekkes altså skade på sykkelen, i tillegg til legeutgifter,skade på klær etc. Og vice versa.

Husk at forsikringsselskapet vil krevedokumentasjon, også på hvor uhellet skjedde. Det er ikke tilrådelig å«pynte på sannheten». Dette vil være forsikringsbedrageri, og gir selskapetrett til å nekte utbetaling under andre forsikringer (i tillegg til at deter straffbart).

Et eksempel fra rettspraksis: I forbindelse med en reiseble noen utsatt for et bagasjetyveri. De pyntet litt på hva som befant segi bagasjen. Dette var et bagatellbeløp, noen tusenlapper. Selskapetoppdaget dette.

I mellomtiden brant personens bolig, som var forsikret isamme selskap. Forsikringsselskapet nektet å utbetalebrannforsikringssummen (ut over dekning til panthavere). Dette hadde derett til i henhold til forsikringsavtalen, og selskapet fikk medhold avdomstolene.

Sveinung Heggen