Six Pack Mk8 er oppgitt til henholdsvis 3600/4750 lumen. Lyktehode og batteri er i samme enhet. Den har noe Exposure kaller Reflex+ teknologi, som skal tilpasse lysstyrken, basert på sensorer som måler slag, fart og helningsgrad i terrenget. Dette måles samtidig opp mot den valgte brenntiden. 

Baksiden av den sylinderformede lykten har både betjeningsknapp, lys som viser batteristatus, og en skjerm som viser modus og brenntid. Lykten festes til styret med en enkel festebrakett i metall. I tillegg kan det kobles til ekstrautstyr som eksternt batteri eller fjernkontroll.

Exposure Six Pack har bare en knapp for betjening. Lykten kan settes i mange programmer og lysmoduser, vi synes det blir i overkant mye. Det hadde holdt lenge med fem programmer, i stedet for ti. Man starter opp lykten ved å trykke hurtig to ganger etter hverandre på knappen. Da kommer man i en gitt modus, og kan skifte mellom to eller flere. For å endre program må du følge en oppskrift ved å holde inne funksjonsknappen.