Når Enern på Oppdal arrangeres kommende lørdag vil rytterne tilbringe mesteparten av tida i den 55 kilometer lange løypa i terrenget.

Fram til 2017 var Enern et klassisk grusritt, hvor størsteparten av løypa gikk på grus og kjerreveier, med et lite stiparti i midten. I fjor la Enern om løypa...