De to syklene har lik ramme og likt demperoppheng, men T1 blir satt opp med 29er-hjul og 120 mm vandring foran og bak, i motsetning til de 140 millimeterne som P1 byr på. 

Diamant-ramma har et avansert demperoppheng med korte linker mellom front og bakramme.