Spectral AL er intet unntak, men i denne testen møter de direkteselgende tyskerne god motstand. Vi skulle egentlig ha med Spectral AL 5.0 i denne testen, da denne koster under 23 000 kroner. Vi fikk i stedet levert storebroren AL 6.0.

Ramma er lik på begge, men på 6.0-modellen i denne testen er både drivverk, bakdemper og hjulsett av gjevere kvalitet enn på den rimeligere 5.0-modellen. Vi kan ikke vurdere en sykkel vi ikke har og har derfor vurdert 6.0-modellen slik den kom levert til oss.