Koronapandemien får store ringvirkninger, og det gjelder også en allerede hardt rammet sportsbransje. 

Mange økonomer spår dårligere tider fremover.