Problemet oppstår helst på sykler med stålramme og setepinne i aluminium. Når bart stål får kontakt med bart aluminium, gjerne med litt fuktighet, korroderes delene sammen. For å løsne setepinnen trenger du en rustløsende spray, f.eks "5-56" eller lignende.Ta av klemmen som klemmer setepinnen fast eller bare bolten hvis det ikke er slik klemme. Spray så på setepinnen så væsken kan renne ned mellom pinne og ramme, la det stå og virke før du vrir på setepinnen.

Annonse

To måter

Virker ikke dette er det to hovedløsninger:

1a) Sett sykkelen på hodet. Skru ut en flaskeholderskrue på seterøret. Spray rikelige mengder inn i hullet. La sykkelen stå slik gjerne over natta. Væsken vil nå komme bedre til enn da en helte fra oversiden. Snu så sykkelen på hjula igjen og vri løs setepinnen.

1b) Har du ikke flaskeholderhull på seterøret, må du ta av kranken og kranklageret. Sett så sykkelen på hodet. I krankhuset hvor kranklageret satt er det et hull opp i seterøret, inn gjennom dette hullet heller du rustløsende spray. La den stå og virke som beskrevet tidligere. Ta godt tak i setet og vri på setepinnen. Har du ikke noe sete på bruker du en stor rørtang eller vannpumpetang å vri med.

2) Hvis setepinnen kan ofres og ikke stikker mer enn 10cm ned i ramma, kan du kappe den 2-3cm over ramma med en baufil. Ta så baufilbladet av, tape et lite håndtak i ene enden og bruk baufilbladet til å sage en splitt i setepinnen fra innsiden. Dette tar tid, vær tålmodig. Pass på å bare sage i setepinnen. Når du har kommet gjennom, tar du en stor tang og klemmer rundt setepinnen og drar den opp. Splitten gjør at setepinnen kan klemmes litt sammen og løsne fra ramma. Denne metoden bør gjøres sammen med påføring av rustløser for å sikre at pinnen løsner. Pass på at det bare er setepinnen du ofrer når du går løs med kraftig verktøy. Sagespor innvendig i rammas seterør kan lett ripe opp den fine nye pinnen du setter i. Bruk et fint smergelpapir til å pusse ned eventuelle spor. Tørk godt vekk slipestøv før du setter i pinnen.

Smøres

For å hindre at setepinnen fester seg igjen seinere, er det viktig å sette inn den delen av pinnen som går ned i ramma med fett. Gjerne nytt fett en gang i året om sykkelen står mye ute. Dette er spesielt viktig på sykler med stålramme og aluminiums-setepinner hvor aluminium og stål korroderes fast.

Samme problem kan oppstå med gamle stryreframspring, altså av "quill-" eller "ikke-aheadset-typen". Metoden er da som med setepinnen: Her sprayer du opp gjennom gaffelrøret og lar sprayen få virke før du skrur løs. Metoden med å sage en splitt derimot funker ikke like greit da styreframspring gjerne har tjukkere gods og annen oppbygging.