– 14 NOTS-medlemmer i hele Vest-Agder er ikke veldig mange, og det må vi gjøre noe med om vi skal kunne få utrettet noe særlig enten det gjelder dugnader eller annet arbeid, sier Tor Børre Søfting. 

Han er initiativtaker til det nyetablerte lokallaget. Inspirasjonen til å starte et nytt NOTS-lag fikk han da han nylig var ute og reiste i fire måneder, og blant annet besøkte stisykkelmiljøer i Canada og New Zealand. 

Annonse

– Jeg opplevde at folk der var ekstremt engasjerte i sine egne lokalmiljøer. Det inspirerte meg til å finne en måte å bidra på selv i mitt eget lokalmiljø, og inn mot stisykling som er min arena. Derfor ville jeg starte et NOTS-lag her, sier Søfting. 

Foruten Søfting består styret i det nystartede lokallaget av Sondre Linstad-Hurum og Christoffer Fredriksen. Laget, som ble stiftet 22. mai, ser flere områder å ta tak i, men rekruttering er en forutsetning for å komme videre. 

Les også: 
Nytt NOTS-lag i Asker
Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS 

Må få flere medlemmer
Rekruttering blir det første NOTS Kristiansand skal ta tak i, og der mener det nye styret at det er mye å hente. 

Videre skal lokallaget etablere kontakt med andre lokale organisasjoner, friluftsrådet, kommunen og grunneiere. 

– Vi vil være et vindu både inn og ut for terrengsykkelmiljøet, og vi er glad for at kommunen virker så positive og at DNT og andre organisasjoner allerede har kontaktet oss for å se på områder der vi kan samarbeide om ulike prosjekter, sier Søfting. 

Les også: Den store testen av elsykler for sti 

Rent praktisk ser NOTS Kristiansand behov for å ta tak i stinettverket. 

– Jeg ser at vi har mye å gå på når det gjelder vedlikehold og stibygging. Vi har mange fine stier her, men og ikke minst med å kartlegge hva som finnes og gjøre det mer tilgjengelig, sier han. 

NOTS-laget vil også se på mulighetene for en merkeordning som kan gi syklistene noen stier der de kan sykle fort.  

– Selv om det alltid er slik at en skal vise hensyn og senke farten hvis du møter noen, så kunne det å merke enkelte stier som sykkelstier bidra til å redusere potensialet for brukerkonflikter. Hvis vi fikk en kultur for at enkelte stier er til sykling, så ville syklistene hatt noen steder der de kunne sykle fort og utvikle seg uten å frykte at de skaper farlige situasjoner, og der andre brukere i større grad er klar over at det kan komme syklister i stor fart, sier Linstad-Hurum. 

Han poengterer at det ikke er snakk om å jage noen fra de mest populære turområdene, men eventuelt å tilrettelegge noen stier mer sykkelspesifikt. 

– De aller fleste terrengsyklene kan takle langt grovere terreng enn lysløyper og grusveger, der syklistene kanskje ikke er så godt likt av alle som lufter hunder og går med barnevogner. Det er så mye flott norsk natur å være ute i, og det finnes masse stier å ta av her, sier Linstad-Hurum. 

Les også: Sykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter https://www.terrengsykkel.no/Telex/Sykling-sliter-ikke-mer-paa-naturen-enn-andre-aktiviteter

Fyller et lokalt behov
Leder i NOTS sentralt, Lars Thomte, er glad for å få et lokallag på Sørlandet. Han håper det vil gi økt synlighet for NOTS i landsdelen, der organisasjonen så langt ikke er så sterkt representert. 

– Det er godt å få dekket tomme områder på kartet. Vi ser nå en økende interesse for å etablere lokallag rundt omkring, og det er vi svært begeistret for. Spesielt hyggelig er det nå å få et nytt lag på Sørlandet, sier Thomte. 

Han trekker fram rekruttering og synlighet som viktige satsingsområder for det nye lokallaget. 

– Medlemsmassen i området er ikke så stor, så en viktig oppgave for NOTS Kristiansand nå er å vise at vi er der. Vi ser at der vi har lokallag som er aktive, så får vi også flere medlemmer, sier Thomte. 

Interessert i NOTS og bærekraft? Her har vi samlet saker om friluftspolitikk, ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister