Fra og med sesongen 2019 blir enduro en UCI-gren. Det er NCF positive til. 

– Vi har hatt enduroritt på terminlista i to år allerede, og er positive til at enduro er kommet inn som en gren under UCI, sier Heikki Dahle i NCF, som blant annet er ansvarlig for kommissærutvikling og det tekniske rundt lover, regler og normer i forbundet.