– For å vinne her i år må du være en enda mer komplett rytter enn tidligere. Før har du kunnet redde deg på å være rask på flytsti og i god fysisk form. I år må du også være god i bratt, teknisk terreng, sier rittleder Andreas Klette i Bodø Enduro. 

Bratt og grovt, ispedd litt flyt
Bodø Enduro byr også i år på seks etapper, der første etappe kjøres lørdag kveld og de fem neste på søndag. En av årets etapper er helt ny, de andre er basert på etappene fra de to foregående utgavene av rittet.