I vinter sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus ut et forslag om å verne enkelte områder i Øst- og Nordmarka. Etter innspill fra blant annet Østmarkas Venner, ble det foreslått å innføre sykkelforbud på blåmerkede stier i de foreslått vernede områdene.

Annonse

Motstand fra flere hold

Da det foreslåtte sykkelforbundet ble kjent, vakte det sterke reaksjoner. Fylkesmannen mottok tilsammen 51 brev fra privatpersoner, av dem var 47 negative. De omhandlet i hovedsak det foreslåtte sykkelforbudet. Ikke bare hardbarkede terrengsyklister reagerte. Også Skiforeningen, Oslo kommune, Den norske turistforeningen og Oslo idrettskrets stilte spørsmålstegn ved om dette var riktig vei å gå for å verne Oslomarka. I et intervju med DN Aktiv var miljøvernmenisteren klar i sin tale:

- Det som gjør at markagrensen har så stor oppslutning er jo nettopp at vi bruker den. Og syklistene er en naturlig del av markabildet og det er uaktuelt med et totalforbud mot å sykle på blåmerkede stier, sa Bård Vegard Solhjell til DN Aktiv i mars.

Les også: Utklassing på Nordmarka rundt

Blå stier for alle

I forslaget som nå sendes til Miljøverndepartementet, er det gjort flere endringer sammenliknet med det som ble sendt ut på høring. Og syklistene er blitt tatt på alvor. Går Fylkesmannens forslag igjennom, beholder syklistene akkurat de samme rettighetene som alle andre friluftsbrukere.

Det er første gang at det blir foreslått å verne skogsområder på grunn av områdets naturopplevelseskvaliteter, og ikke av hensyn til det biologiske mangfoldet. I løpet av verneprosessen har Fylkesmannen vært på flere befaringer. I forslaget kan man lese at: «De foreslåtte verneområdene har vært gjennom en innspills- og utvelgelsesfase, og senere blitt kartlagt og verdivurdert for vern etter markaloven og for vern etter naturmangfoldloven.».

Les også: Test av Cannondale Supersix Evo

Må søke om sykkelritt

Verneforslaget legger opp til at bruk av områdene til friluftsbruk i all hovedsak skal være som før. Formålet med forslaget er å være et hinder for tradisjonelt skogbruk. Å utestenge terrengsyklister fra de blå stiene i verneområdene er ikke nevnt. Skal man arrangere sykkelritt, må man derimot ha tillatelse. Dette er fordi Fylkesmannen har vurdert det dit hen at slike arrangementer kan komme til å gå på bekostning av «de verdiene man ønsker å ta vare på».

Tar selvkritikk

Da høringsforslaget ble offentlig kjent, vakte det stor oppsikt i terrengsykkelmiljøet. Sykkelforbudet ble foreslått uten at noen terrengsykkelorganisasjoner hadde fått mulighet til å komme med innspill, for ingen sykkelorganisasjoner var blant organisasjonene som hadde mottatt forslaget. Rart nok med tanke på at dette var den brukergruppen som ville blitt mest berørt dersom det opprinnelige forsalget hadde blitt vedtatt. Nå tar Fylkesmannen kritikk og innrømmer at de med fordel kunne ha forhørt seg med lokale sykkelorganinsasjoner først:

«Fylkesmannen ser at man med fordel kunne avholdt møter med disse organisasjonene (IF Frøy og Norgsk organisasjon for terrengsykling, red.adm) om sykling i verneområdene før et verneforslag med restriksjoner på sykling ble sendt på høring.»

Viktigst er det likevel at syklistenes stemmer ble hørt, og at alle sykkelglade fortsatt kan kruse av gårde i Marka og nyte naturen på lik linje med alle andre Markabrukere.

Vil verne fire områder

Dersom Miljøverndepartementet godkjenner forslaget til Fylkesmannen, vil fire populære friluftsområder bli vernet for fremtiden: Skjennungsåsen, Godbekken, Hauktjern og Spinneren. Se kart over områdene her!

Takket være et bredt engasjement fra flere hold vil man som terrengsyklist få oppleve de vernede områdene på lik linje med alle andre i Marka.

Les også: Flere utstyrstester av sykler og utstyr for landeveien