I løpet av 2019-sesongen bygget Beitostølen halvannen kilometer heisbasert flytsti, og fikk nesten ferdigstilt prosjektet før snøen kom. 

– I år har vi bygget en blågradert flytsti fra toppen av heisen og nedover, med masse tabletop-hopp og doseringer. Nå mangler vi bare et par hundre meter før den er helt ferdigstilt, så første pri når snøen går blir å få den ferdig hele veien ned, sier Kasper Madsen, som er byggeleder og en del av prosjektgruppa for Beitostølen Trail Arena og en av gründerne bak guide- og stiutviklingsselskapet Bike Beitostølen.