ALTA

Alta har et lite, men aktivt sykkelmiljø. Ultra-rittet Offroad Finnmark har vært med å sette byen på både det nasjonale og internasjonale sykkelkartet, og vinterstid er det et aktivt fatbikemiljø som bruker mye tid på tilrettelegging for vintersykling.

Det måtte bli Bjørn Michaelsen som skulle vise meg rundt i Alta. Det skjønte jeg etter en melding jeg fikk på Facebook i 2014. Jeg hadde nettopp gitt ut bok om stisykling i Norge. Alta var ikke med. Bjørn var ikke fornøyd. Han var ikke den eneste som ikke var fornøyd med at nettopp hans stier var med i boken, så mye kan jeg si. Men det var noe med engasjementet, som gjorde at jeg måtte ta denne mannen på ordet. Variasjon, sa han. Flere ganger.