Mangt og mye er sagt og skrevet om stibygging i Trysil. Men selv om bygda har fått mye fortjent oppmerksomhet for satsingen sin på å bygge tilrettelagte stier for sykling, finnes det også et bra nettverk av naturlige stier. 

Under prosjektet Trysil Bike Arena er flere av disse stiene skiltet, slik at du kan bruke stisykkelkartet for å finne frem. Stisykkelkartet fås tilgjengelig flere steder i Trysil, og en digital versjon ligger også på trysil.com. Ute i skogen er flere av disse naturlige stiene også skiltet. Stiene er dog ikke underlagt det samme vedlikeholdsregimet som stiene i Gullia, og det er Trysil Stisykkellaug som står for mye av vedlikehold og utbedring. Det er imidlertid planer om utbedring av eksisterende stier i større grad når Trysil dobler satsingen på stisykling.