–  Du har holdt stibyggerkurs på Nesbyen. Kan du fortelle om deg selv? 

– Jeg er stibygger. De siste fem åra har jeg vært ansatt i IMBA Trail Solutions Global, og får betalt for å bygge sykkelstier på fulltid. Det er ganske digg, og litt surrealistisk. Jeg har ikke egentlig noen formell utdanning eller noe fagbrev i stibygging, men jeg har ganske mye erfaring. Jeg begynte min stibyggerkarrieren på skyggesiden for over ti år siden, med å anlegge stier helt uten lov i skogene rundt omkring i Skottland og Wales. Men så ble jeg lei av at grunneierne og kommunen og andre ble sure og ville rive ned det vi bygget, så da etablerte vi en klubb, jeg allierte meg med IMBA UK og vi begynte å spørre om lov til å bygge før vi gikk i gang. Etter hvert var jeg med på mye frivillig stibygging både i Storbritannia og i USA i regi av IMBA, og nå får jeg altså lønn inn på konto for å gjøre det jeg elsker å drive med. I løpet av de siste fem åra har jeg bygget stier i 20 land. Jeg har sett utrolig mye forskjellige typer jordsmonn og steinarter og terreng, og lært å jobbe med mange forskjellige typer byråkrati og grunneiere.