Denne saken stod først på trykk i Terrengsykkel 49, 2014.

Annonse

– Vi må slutte å late som om det ikke er en konflikt mellom turgåere og stisyklister her i landet. Det er dessverre mange turgåere og bærplukkere som hater sykling på stiene. Og det er dessverre en del stisyklister som har null respekt for at de må vise hensyn. Vi kan enten akseptere at det er slik, eller bygge opp alternativer i de mest brukte områdene. Egne stier, bygget eller tilpasset for sykling, der syklistene har rangen. Jeg tror dette kommer til å bli den eneste veien ut av dagens situasjon.

Det er Jan Fasting fra Arendal som snakker. Den erfarne veilederen i friluftsliv elsker stisykling, og har oppsøkt utallige skoger og fjellområder på to hjul. Han er kanskje mest kjent for å ha utviklet 71 Grader Nord-konseptet, men står også bak to av Norges svært få spesialbygde stinettverk for terrengsyklister: Tungvektern i Arendal og området rundt Canvas Hotel i Nissedal.

– Vi kan selvsagt fortsette å snakke om holdningsskapende arbeid blant stisyklister. Men vi er blitt for mange. Stisykkelkulturens særtrekk er jo at den er uorganisert, mangfoldig og spontan. Vi kan ikke oppdra alle disse syklistene, men vi kan bygge eller tilrettelegge egne stier og områder der de ikke trenger å bremse for turgåere i ett sett. Da velger de fleste å sykle der i stedet, fordi det er morsommere.

_IPP4130
TUNGVEKTEREN: Jan Fasting på hjemmebane i Arendal, og den bygde stien Tungvekteren. Foto: Kristoffer H. Kippernes

TUNGVEKTEREN: Jan Fasting på hjemmebane i Arendal, og den bygde stien Tungvekteren. Foto: Kristoffer H. Kippernes

 

Dette er ikke noe populært standpunkt i et land der friluftslivet betyr mye og allemannsretten er en nasjonal stolthet. Til nå er det stort sett bare stisyklingens kritikere som har ytret dette offentlig. De som ser på stisyklistene som et forstyrrende fremmedelement på turstiene i skoger og fjell, og mener slitasjen ødelegger stiene.  

Det er bare 25 år siden norske stisyklister begynte å bli lagt merke til. I mange år var de bare en ørliten minoritet på markastiene. De aller fleste syklistene holdt seg til grusveiene, men stisyklistene tok i bruk nye og mer kapable sykler, skreddersydd for alle som ville ha mer moro, større utfordringer og gjerne mindre folk rundt seg.

De siste åtte-ti årene har stisykling vokst til å bli en utbredt aktivitet i Norge. Og veksten blir lagt merke til. Ikke minst blant dem som vokste opp i en tid der turgåerne hadde skogen helt for seg selv.

Konfliktene mellom turgåere og syklister dukker opp med jevne mellomrom, og kommer neppe til å forsvinne. Et vått klima og høy trafikk i bynære skogsområder gjør at syklistene setter spor som synes. I fjor foreslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus forbud mot stisykling i fire områder av Oslomarka, men la bort forslaget etter massiv motstand. Verneforskriftene for nasjonalparkene fikk for noen år siden inn et generelt forbud mot sykling på stiene. I Bergen er stisykling forlengst forbudt på en rekke populære stier på det enklest tilgjengelige byfjellet, Fløyen. I Tromsø har det tidligere vært konflikter rundt terrengsykling på Fløyfjellet, men der ønsker de nå å forebygge dette ved å forbedre en av de populære stiene for syklister. 

 

Oslo har landets klart største stisyklingsmiljø. Her har lokallaget av Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) fått 600 000 kroner for å bygge en ny sti ved Skullerud i Østmarka, skreddersydd for stisykling. Målet er å avlaste eksisterende, blåmerkete turstier. Er dette framtidas løsning på konfliktene?

En bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Oslo og Omland Friluftsråd oppfordrer nå kommunen til å bygge «noen få og enkle tilrettelagte traseer for stisykling i nærmarka. […] En slik løsning mener gruppa vil tiltrekke seg stisyklistene og være med å skape et miljø blant brukerne, og redusere bruken i andre områder». 

I rapporten arbeidsgruppen la fram i januar ønsker Østmarkas Venner og Naturvernforbundet at syklistene skal avstå fra å sykle på de mest brukte blåstiene, mens DNT mener syklister bør anbefales å ikke bruke enkelte stier som er spesielt utsatt for skader. Alle støtter byggingen av en egen sti for terrengsyklister. 

Hva betyr egne løyper for norske stisyklister? Er det et framskritt eller en falitterklæring? Vi tok runden blant de som sykler selv, og de som forsker på naturbruk og stiopplevelser. Hva mener de?

– En løsning som er nødt til å komme, mener naturforskeren Bjørn Petter Kaltenborn, som selv er hundekjører og vant til å måtte holde seg i egne, avgrensede løyper.

 

– En løsning som kan være smart i pressområder, selv om argumentene om at stisyklister ødelegger naturen ikke holder mål, mener Anette Bischoff, som har tatt doktorgraden på stibruk.

 

– En løsning som må unngås, og som ødelegger for videre dialog, mener stifinneren Vidar Bronken Gundersen, som håper syklistene snart slutter å sykle i stim på de mest bruke stiene.

 

– En løsning som kan fungere godt, og som forlengst er blitt nødvendig i andre land, mener enduroritt-sjef Rufus Preiss, som peker på hjemlandet England som et eksempel.

 

– En løsning som jeg ikke vil ha. Alle markabrukere bør tåle andre måter å ferdes på enn den de selv foretrekker, sier miljøverneren Arild Hermstad, som er styreleder i Syklistenes Landsforening.

 

– En løsning som kan fungere som alternativ, så lenge det ikke betyr restriksjoner andre steder, mener NOTS-leder Øyvind Rørslett, som nå planlegger Oslomarkas første spesialbygde sykkelsti.

 

– En løsning som jeg ikke har sans for, sier forfatter, markaelsker og stisyklist Erlend Loe, som foretrekker at folkeskikken fortsatt skal gjelde.

Følg med på terrengsykkel.no for fortsettelsen på denne saken!