Erfaringene fra prøveprosjektet med regionlag i fjor var så gode at styret i NCF Øst på årstinget tidligere i vinter vedtok å satse videre på laget kommende sesong, sier Lena...