Det er første gang Knut Lønnqvist og Ove Grøndal i Trailhead Nesbyen har behov for å ansette folk. De går for dobling av staben i år. For det første skal...