Etter fem år med fagseminar på Utflukt, ønsket arrangøren med Haaken Chistensen fra Innovasjon Norge i spissen å sette en fot i bakken, oppsummere utviklingen innen sykkel og kikke i spåkula på hva som er i vente. 

Bærekraft i alle ordets betydning er avgjørende for at Norge skal lykkes med å etablere seg som en sykkeldestinasjon. Det er den korte oppsummeringen av årets fagdag i Trysil, der tema var å se på hvor bransjen har vært og hva som er veien videre for å utvikle sykling som reiselivsprodukt. 

– Vi ser at vi har mange av destinasjonene og tilbyderne utfyller hverandre veldig godt, men vi må bli flinkere til å skreddersy produktene. En syklist er jo så mangt, sier Christensen. 

Se filmen fra Trysils nye svarte sti: Velkommen til Huckleberry 

Hva nå?
– Tall fra Adventure Travel Trade Association viser at 65 prosent av forbruket til en adventure turist blir igjen i den lokale økonomien. Slik sett er sykkelturisme et viktig bidrag til distriktsutvikling. Klarer vi å ta ut det potensialet stisykling har, vil det bety mye for lokal sysselsetting og verdiskapning over hele landet. For oss er det neste steget å finne ut hvordan vi best mulig kan bruke Innovasjon Norges tjenester til å utvikle og spisse det samarbeidet som er i sykkel-Norge slik at vi kan levere gode, kvalitetssikrede produkter før vi tar satsingen helt ut overfor turoperatørene, sier Christensen. 

Bli med på guidet tur i Pyreneene: Lær av Lacondeguy 

Selv om bransjen har tatt stormskritt de siste årene, er det fortsatt noen områder med rom for forbedring. 

– For at Norge skal kunne ta ut potensialet fullt, må vi fortsatt forbedre oss på logistikk og infrastruktur, vi må profesjonalisere aktørene i reiselivet med flere kompetente sykkelguider og bli bedre til å tilpasse produktene til de kundene man får, sette rett pris for rett kvalitet og levere hver gang, og ikke minst kommunisere de ulike produktene til rett målgruppe, sier Christensen. 

Fagdagen blitt en tradisjon under Utflukt, og en mulighet for ulike aktører til å diskutere utvikling og retning i bransjen, utveksle erfaringer og bygge nettverk.
Les mer om fagdagen i neste utgave av TERRENGSYKKEL.