Det har Lovutvalget i Norges Cykleforbund fastslått etter at utvalget behandlet saken i høst. De ti kronene som Region Øst vedtok i fjor, skulle komme i tillegg til lisensen som er påkrevet fra forbundet.

I vedtaket fra Region Øst står det: "Alle deltakere i turritt som arrangeres av klubber i regionen skal betale en avgift på kroner 10 til regionen. Ordningen gjelder fra 2017."

Lovutvalget fastslår i sin uttalelse at: "I utgangspunktet er det forbundstinget som fastsetter kontingenter og avgifter, jf. NCF lov § 17 bokstav g. Ut fra dette vedtaket kan ikke lovutvalget se at regionene har fått rett til å kreve inn avgift."

Lovutvalget finner heller ikke hjemmel for slik avgift i Turrittreglementet.

Les også: Ny turrittavgift skal styrke NCF Region Øst 

Saken fortsetter under

Kalascup har flere hundre deltakere på hver av sine runder, og 10 kroner per deltaker ville stått for et betydelig bidrag til regionens inntekter. Arrangørene var imidlertid skeptiske til å innkreve avgiften, som nå har vist seg å være lovstridig jfr. forbundets egne regler. Foto: Snorre Veggan

Lovutvalget fastslår at dersom regionen skal ha innbetalt et slikt beløp, kan det ikke skje ved pålegg. Klubbene som arrangerer står fritt til å selv velge å betale inn et slikt beløp til regionen, og Lovutvalget anbefaler de arrangører som ønsker å gjøre det til å legge beløpet inn i startkontingenten som arrangøren fastsetter.

Jørn Michalsen, leder i NCF Region Øst, bekrefter at Lovutvalget mener det ikke finnes hjemmel for å kreve en slik turrittavgift. Dermed vil det ikke bli krevet noen turrittavgift for 2017.

Les også: – NY NCF-AVGIFT KAN SPLITTE SYKKELMILJØET 

Hva skjer med turrittavgiften, som skulle trådd i kraft fra 2017?
– Vi dropper avgiften for 2017, men på årsmøtet i Region Øst, som skal være 3 og 4 februar, vil vi se på hvordan vi kan gjøre dette videre.

Hadde dere ikke sjekket opp om det finnes hjemmel i lovverket for å kreve en slik avgift?
– Forespørselen om å innføre avgiften kom fra NCF sentralt, så vi trodde den var i tråd med regelverket. Vi har hatt en dialog med NCF, som er opptatt av at økonomien i regionene skal styrkes generelt. Vi trodde det var i orden ettersom det var NCF sentralt som anbefalte oss å gjøre det.

Har dere informert arrangørene om at turrittavgiften ikke vil bli innført likevel?
– Vi har ikke kontaktet noen ennå. Det har vært en pågående diskusjon mellom oss og NCF sentralt siden vi fikk uttalelsen fra Lovutvalget i fjor høst. Den sier at vi ikke kan kreve avgiften, men uttalelsen er spesiell på flere punkter, og vi har landet på at vi skal diskutere dette videre. 

Saken fortsetter under

Jørn Michalsen, leder i NCF Region Øst. Foto: Privat

Halverer budsjettet
Region Øst organiserer over 100 klubber i Oslo og sentrale Østlandet, og inntektene er hovedsakelig kontingenter fra klubbene og noe fylkeskommunal støtte. Det gir regionen et samlet budsjett på mellom 300.000 og 400.000 kroner.

– Vi har ikke veldig mange inntekstskilder, og det er over 100 klubber som vil ha støtte til ulike prosjekter. Turrittavgiften ville doblet budsjettet vårt., så det at vi ikke får inn den turritt-tieren vil gå utover hva vi kan gjøre, sier Michalsen, og forklarer at mesteparten av pengene var tiltenkt utvikling og tiltak for barn og unge.

– I fjor startet vi en landeveiscup for barn og unge med åtte ritt. Den vil vi fortsette med i år. Det er også kommet inn forslag om et regionslag for satsende elitesyklister på terreng, samt at vi har fått forespørsel om støtte til mer opplegg for BMX, sier han. 

Les også: Vil etablere regionlag for Østlandet 

Saken fortsetter under

NCF Region Øst hadde lagt opp til at turrytterne skulle bære en stor del av kostnadene ved økt satsing på elite, barn og unge. Foto: Snorre Veggan 

Viktig seier for turrytterne
Etter mange tilbakemeldinger fra arrangører og klubber, besluttet styret i NCF sentralt å ta saken til Lovutvalget. Arild Salte, som er leder i Norsk Sykkelrittforening, er glad for at turrittavgiften skrotes. 

Da turrittavgiften ble vedtatt i fjor vinter, mente Salte at avgiften var som å rane kiosksalget.

– Avgiften er et hån mot turrytterne. Det er disse rytterne som er bærebjelken i norsk sykkelsport, og at NCF har en så lettfeldig holdning til turritt og turryttere at de bare innfører en 10-kroning per rytter uten å ha snakket med oss, og uten å ha en klar plan for hva avgiften skal brukes til, det er et hån, sier Salte.

Han trekker fram at turrytterne står for en betydelig del av forbundets inntekter gjennom kontingenter og startavgifter, men at forbundet bruker mesteparten av ressursene på en liten gruppe elitesyklister.

– Vi føler at NCF behandler oss som annenrangs. Vi er egentlig ikke med i deres øyne, men de glemmer hvem som betaler regningen, sier han. 

Gir ikke opp avgiften
Regionen har likevel ikke gitt opp å få etablert en avgift som kan bidra til å bedre regionens økonomi og handlerom.

Protokollen fra Arbeidsutvalgets møte i NCF 3 oktober 2016 viser at forbundet er klar over at regionene ikke kan kreve en turrittavgift. Samtidig antyder referatet at forbundet ennå ikke har gitt opp avgiften:
AU drøftet Lovutvalgets innstilling om at Regionene kan innkreve avgift fra klubbene i sin region, men ikke fra arrangørene. De vedtak som har blitt gjort på Regionstingene er lovstridig i følge Lovutvalget, og det må gis informasjon til regionene at en slik avgift i så fall må baseres på frivillighet fra arrangørene. Administrasjonen ser på ulike løsninger for hvordan en eventuell avgift kan kreves inn og hva denne avgiften skal øremerkes til.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen.