Når Enern på Oppdal arrangeres kommende lørdag vil rytterne tilbringe mesteparten av tida i den 55 kilometer lange løypa i terrenget. 

Fram til 2017 var Enern et klassisk grusritt, hvor størsteparten av løypa gikk på grus og kjerreveier, med et lite stiparti i midten. I fjor la Enern om løypa til hovedsakelig sti og traktorvei. I år har arrangøren tatt steget helt ut. Selv om fordelingen nå er omtrent 60/40 prosent mellom grus og sti, er løypa lagt slik at rytterne bruker mesteparten av tida i terrenget.